Logopedie op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen


Praktisch:

 • na een verkennend gesprek worden in onderling overleg logopediesessies van 30 of 60 minuten afgesproken
 • tarieven worden gehanteerd zoals wettelijk voorzien (geconventioneerd)
 • sessies vinden plaats in de rustige praktijkruimte, bij cliënten met verminderde mobiliteit om medische redenen zijn er sessies aan huis mogelijk in de regio Ertvelde, Kluizen en Rieme 


Doelgroepen:

 • kinderen en jongeren met schisis 
 • kinderen en jongeren met reken-, lees- en/of spellingproblemen , dyscalculie, dyslexie en/of dysorthografie
 • kinderen en jongeren die nood hebben aan ondersteunende dyslexiesoftware (bv. SprintPlus)  i.f.v. het opbouwen van zelfstandigheid m.b.t. spelling en lezen - ook voor vreemde talen - met stappenplan om thuis (niet in de praktijk) vlotter te leren typen op eigen tempo i.f.v. het efficiënt gebruik van deze ondersteunende dyslexiesoftware
 • kinderen en jongeren die aanvullend logopedie nodig hebben in combinatie met een orthodontische behandeling
 • kinderen en jongeren met een vertraagde taalontwikkeling,  articulatieproblemen, STOS (spraak-taalontwikkelingsstoornis),...
 • kinderen en jongeren met leermoeilijkheden t.g.v.  DCD, ADHD, autisme, een mentale of motorische beperkingen,...
 • kinderen en jongeren met leermoeilijkheden t.g.v. emotionele, psychische of gedragsproblemen


 • volwassenen, jongeren en kinderen met een NAH (niet-aangeboren hersenletsel) met dysartrie, dysfasie, afasie
 • volwassenen, jongeren en kinderen met stemproblemen (heesheid, stembandverlamming,...)
 • volwassenen, jongeren en kinderen met slikstoornissen (dysfagie), al dan niet in combinatie met hieraan gelinkte articulatorische tekorten
 • volwassenen, jongeren en kinderen met vloeiendheidsstoornissen (o.a. stotteren)


 • volwassenen met chronische neuromusculaire aandoeningen zoals Parkinson, ALS,...
 • volwassenen na laryngectomie